Admin: installation

Sök

Språk

Admin: behörigheter

Admin: anmälningar

 Översikt
Titel Datum
Namn:  Lånekort:
Anmälare:  Lånekort:

Om Arena

Arena-version: 4.3.0
Byggnummer:
Tid: 2020-06-30 11:11
CS-version: 4.3.0
CS-revision:
CS-tidpunkt: 2020-06-30 11:05
Agency-ID: 246098643
Agency: AFIMEPA
ID: 246098645
Membernamn AFIMEPA
ID (installation): 246098642
Identifierare (installation): IFI200101
Namn (installation): IFI200101
Id (portal site): 246098650
Identifierare (portal site): PFIMEPA
Namn (portal site): MEPA

Logga in