Slutför beställningen

Kryssa för de titlar som du vill beställa från biblioteket. Du kan välja alla titlar på en gång med funktionen ”Välj alla”.

Klicka på ”Skicka beställningen till biblioteket” ovanför listan med titlar.

I fältet ”Mottagarens e-postadress” skriver du kirjasto@mepa.fi.

I fältet ”Min svarsadress” anger du din egen e-postadress.

Fyll i robotfiltret.

Klicka på ”Skicka”.

Nu skickas din beställning till biblioteket!

Språk